Why – Vi vill hjälpa dig, genom att skapa utrymme för reflektion, återhämtning och rörelse i uterummet, vår natur! Detta medför att du laddar upp med ny energi till din vardag och arbetsdag. Du kommer att kunna använda dig av våra övningar som underlättar för dig i din vardag.

Studier visar på att naturen är ett mycket bra sammanhang att vara i – både att lära sig och återhämta sig i. Att promenera i naturen öppnar upp ett fritt flöde av idéer, det ökar kreativiteten och välmåendet under arbetsdagen och på fritiden. Forskningen visar att kontakt med naturen på arbetsplatsen är kopplat till ökad produktivitet och kreativitet, minskad stress och bättre hälsa bland medarbetarna.